Technicy Orange wynagrodzą spóźnienia

Klienci pomarańczowej sieci, którzy będą czekać na naprawę uszkodzeń linii telefonicznej dłużej niż 8 dni, mogą liczyć na upominek od operatora.