Orange testuje sieć LTE-M dla Internetu Rzeczy

W Warszawie, Gliwicach, Mysłowicach i Tarnowie ruszył pilotaż komercyjnego wykorzystania techno