lajt mobile obniża abonament za 100 GB Internetu

lajt mobile obniża cenę abonamentu Internetu mobilnego. Pakiet 100 GB jest tańszy o prawie 15 zł.